«Haytarma» Kazan\’da g?sterilecektir

Post navigation

«Haytarma» Kazan\’da g?sterilecektir

9. Kazan Uluslararas? Müslüman Film Festivali, 5 -11 Eylül 2013 tarihlerinde yap?lacakt?r. Yar??ma d??? gösterim program?na «Haytarma» filminin galas? al?nd?.

 

9. Kazan Uluslararas? Müslüman Film Festivali, 5 -11 Eylül 2013 tarihlerinde yap?lacakt?r. Yar??ma d??? gösterim program?na «Haytarma» filminin galas? al?nd?

Söz konusu film, özel bir olay olarak festivalde yer alacakt?r.

«Haytarma» filmi, Ukrayna’da üretilen ilk K?r?m Tatar filmidir.

Ahtem Seytablayev, K?r?m Tatarlar?n?n 1944 y?l?nda ya?ad??? trajik sürgünün hikayesini anlatan «Haytarma» filminin ba? yönetmenli?ini yapt?.

Festivalde seçici kurul ba?kanl???n? yapan Moskova’l? film ele?tirmeni ve sinema tarihçisi Sergey Lavrentyev: «Ben bu filmin galas?n?n Kazan’da yap?lmas? gerekti?ini zannettim ve hala öyle zannediyorum», — diye söyledi.


Ek olarak o, filmin bir sinema ?aheseri olmad???n? söyleyerek sürgün sahnelerinin çok tutkulu bir ?ekilde oynand???n?n alt?n? çizdi.

 

Kaynak: http://www.tatar-inform.ru

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня