Къырымлылар маршы

Post navigation

Къырымлылар маршы

Тур, Ватандаш: джан бередженъ,
Меджлис артындан кетсенъ.
Тур, Ватандаш: джан бередженъ, Меджлис артындан кетсенъ. Етмиш йылдыр чекишкенинъ,  Сексенге етерсин сенЕтмиш йылдыр чекишкенинъ,
Сексенге етерсинъ сен.

 

Айды, айды, айды, Миллет, уян сен!
Ботен ерде, нафле, акъсыз ольме сен!

 

Тур, Ватандаш, биз Къырымгъа
Яшамакъ ичюн кельдик!
Етмиш йыллыкъ арекетинъ
Шорбаджылар ёкъ этти!

 

Айды, айды, айды, Миллет, уян сен!
Ботен ерде, нафле, акъсыз ольме сен!

 

Тур, Ватандаш — Икмет халкъым!
Хавфлы дередже кельди.
Пис къайышны ред этмесек,
Алымыз олур белли…

 

Вели Ибраимов

Айды, айды, айды, Миллет, уян сен!
Ботен ерде, нафле, акъсыз ольме сен…

 

Бойле фена душманлыкъны
Четтен кимсе япмады.
Ичимизден перишанлар
Гъам-къасеветке салды.

 

Айды, айды, айды, Миллет, уян сен!
Ботен ерде, нафле, акъсыз ольме сен…

 

Тур, аркъадаш, ач козьлерни
Меджлис сачкъан яландан.
Арекетнинъ кучь-къувети
Халкъны къуртар белядан.

 

Айды, айды, айды, Миллет, уян сен!
Ботен ерде, нафле, акъсыз ольме сен!

 

Ыргъат Хадыр
Ускут, 15.01.2014 с.

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня