G?zleve\’de Y?ksek Nogay Modas? G?sterisi Yap?ld?

Post navigation

G?zleve\’de Y?ksek Nogay Modas? G?sterisi Yap?ld?

10 A?ustos tarihinde Gözleve (Yevpatoriya) ?ehrinde Uluslararas? Dünya Temel Halklar? Günü münasebetiyle yürüyü? yap?ld?.

Gözleve'de Yüksek Nogay Modas? Gösterisi Yap?ld?

Çok milliyetli yürüyü? kolunun temsilcileri kendine ait milli k?yafetle Odun Bazar Kap?s?’ndan yürüyü?e ba?lay?p, Karay Kenasas?na ula?t?ktan sonra geri döndü.

 

Sonra, etkinli?e kat?lan yerli halklar delegasyonlar?nda bulunan sanatç?lar?n ve folklor gruplar?n?n kat?ld??? gala konseri yap?ld?. Gala konserine Elmira Beytulla yönetimindeki «Alt?n Çe?me» adl? etnografik K?r?m Tatar çocuk grubu (Gözleve), Melitopol ?ehrinden «Camaat» ve Gözleve’den — Oksana Altunina yönetimindeki «Fidan» adl? Karay folklor ekipleri kat?ld?. «Mozaika» adl? dünya halk danslar? tiyatrosu ve Tatyana Sadovskaya ba?kanl???ndaki «Ruv?an» adl? K?r?mçak grubu dans sanat?nda kendi ustal?klar?n? gösterdiler.

 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nden etkinli?e kat?lan Nogay delegasyonunun yapt??? Nogay Halk K?yafetleri Gösterisi gerçekten de hayranl?k uyand?rd?.

Gözleve'de Yüksek Nogay Modas? Gösterisi Yap?ld?Gözleve'de Yüksek Nogay Modas? Gösterisi Yap?ld?Gözleve'de Yüksek Nogay Modas? Gösterisi Yap?ld?Gözleve'de Yüksek Nogay Modas? Gösterisi Yap?ld?

MF Bas?n-Yay?n Servisi

Foto?rafç?: Ye. Pokrepa (www.kalamit.info)

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня