K?r?m\’da Uluslararas? Yerli Halklar G?n? Kutlanacakt?r

Post navigation

K?r?m\’da Uluslararas? Yerli Halklar G?n? Kutlanacakt?r

Milli F?rka Kene? Ba?kan Yard?mc?s? Dr. Vasvi Abduraimov, 08-10 A?ustos 2013 tarihlerinde K?r?m’da y?llarca geli?egelen gelene?e göre Birle?mi? Milletler Genel Kurulu taraf?ndan 9 A?ustos’un Dünya Yerli Halklar Günü ilan edilmesi münasebetiyle kutlama etkinliklerinin düzenlenece?ini söyledi.

K?r?m'da Uluslararas? Yerli Halklar Günü Kutlanacakt?r

Dr. Nadir Bekirov ba?kanl???ndaki K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu, Milli F?rka’n?n yan? s?ra K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne giren ba?ka sivil toplum kurulu?lar?n?n deste?iyle K?r?m’da Uluslararas? Yerli Halklar Günü kutlama etkinliklerinin organizasyonunu üstlendi.

K?r?m’da Uluslararas? Yerli Halklar Günü kutlama etkinliklerinin yap?laca?? yer ve program? hakk?nda bilgi verilecektir.

Geçen y?lda Dünya Yerli Halklar?n Günü kutlama etkinliklerinin Yevpatoriya (tarihi Gözleve) ?ehrinde yap?ld??? hat?rlanmal?d?r.

Milli F?rka, bu y?l?n sonbahar?nda K?r?m’da Ukrayna’daki Türk Halklar?n?n Kongresi’nin organizasyonunda aktif rol almay? planl?yor. Dr. Vasvi Abduraimov ve «Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov’un kat?l?m?yla Kiev’deki УНИАН (Ukrayna’n?n Ba??ms?z Haber Ajans?)nda yap?lan yuvarlak masa toplant?s?nda Ukrayna’daki Türk Halklar?n?n Kongresi’nin düzenlenece?i anons edildi.

Ukrayna’daki Türk Halklar?n?n Kongresi’nde insani projelerin, K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlar?n ve Türk halklar?n?n ve diasporalar?n?n Ukrayna’ya entegrasyonu sorunlar?n?n özellikle dikkate al?naca??, söz konusu Kiev’deki УНИАН yuvarlak masa toplant?s?n?n organizatörlerince vurguland?.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня