Tren istasyonu ?n?ndeki parkta s?rg?n kurbanlar?n? anma an?t? yap?lacakt?r

Post navigation

Tren istasyonu ?n?ndeki parkta s?rg?n kurbanlar?n? anma an?t? yap?lacakt?r

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilyev, sürgün kurbanlar?n?n an?s?na Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Lenin Park?’nda yap?lan an?t ta? yerine sürgün ma?durlar?n?n an?s?na bir an?t kompleksinin in?a edilmesini önerdi?ini 12 Mart tarihinde Akmescit’te (Simferopol’de) düzenlenen brifingte belirtti.

 

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilyev, sürgün kurbanlar?n?n an?s?na Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Lenin Park?'nda yap?lan an?t ta? yerine sürgün ma?durlar?n?n an?s?na bir an?t kompleksinin in?a edilmesini önerdi?ini 12 Mart tarihinde Akmescit'te (Simferopol'de) düzenlenen brifingte belirttiAnatoliy Mogilyev: «An?t ta?? tren istasyonu yan?ndaki parkta dikildi. Ben, bu yüzden bu yere an?t?n in?a edilmesi gerekti?ini dü?ünmekteyim». — diye söyledi.

 

KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev’in Akmescit’te (Simferopol’de) sürgün kurbanlar?n? anma an?t?n?n yap?lmas? gerekti?ini vurgulad??? dikkate al?nmal?d?r.

 

Kaynak: http://www.kianews.com.ua/

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня