Emin Sefer?ayev, Avrupa ?ampiyonu unvan?n? kazand?

Post navigation

Emin Sefer?ayev, Avrupa ?ampiyonu unvan?n? kazand?

21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Karada?’?n Bar ?ehrinde genç sporcular?n hayatlar?nda önemli bir etkinlik, yani Avrupa Gençler Güre? ?ampiyonas? yap?ld?.


42 kilo kategorisinde güre?en Emin Sefer?ayev, Avrupa ?ampiyonas? birincili?ini kazand?.

Emin Sefer?ayev

Emin, Avrupa Grekoromen Güre? ?ampiyonu unvan?n? alan K?r?m’?n ilk atleti oldu.

 

Ukrayna Grekoromen Güre? Federasyonu Bas?n Merkezi, Avrupa ?ampiyonuna birkaç soru sormaya karar verdi.

 

— Emin, FILA’n?n koydu?u yeni kurallara göre yapt???n güre?ler hakk?nda ne söyleyebilirsin?

 

— Rakiplerim ayn? derecede güçlüydü, ama sadece kendinden emin olanlar kazand?! Benim kar??la?t???m ilk rakip Bulgar sporcusuydu. O çok güçlü de?ildi ve bu yüzden ben onu 10-0 ma?lup ettim.

 

Güre?ti?im ikinci rakip Litvanya’l?yd?. O Bulgar sporcusuna göre daha güçlüydü. O lay?k bir rakip olarak elinden geldi?ince mücadele etmeye çal??t?. Ben onu 8-0 yendim.

 

Üçüncü rakibim Belarus’tu. O, benden önce güçlü rakipleri yenip muzaffer olmay? ba?ard?. Ben onu 8-4 yendim.

 

Dördüncü rakibim Ermeni sporcusuydu. O çok güçlü ve boyu 1.75 cm oldu?undan dolay? uygunsuz bir rakipti. Güre?e ba?lad???nda o 3 puan ald?. Ben gücümü toplay?p hemen telafiye ba?lad?m ve sonuçta 3 puan ald?m. ?lk periyotta 3-3 yenildiysem, ikinci periyotta rakibimi kovalamaya ba?lad?m. Onun pasif mücadelesi yüzünden daha 2 puan kazanarak Avrupa ?ampiyonu oldum.

— Güre? yapt???n s?rada en zor ?ey neydi?

— Güre?e haz?r hale gelmekle birlikte kendi korkumu yenmek en zor ?eylerdendi. Ben bunlar? ba?ard?m ve muhtemelen rakiplerimin mücadeleye haz?r hale gelmeyi ba?aramad?klar?ndan dolay? zaferler kazand?m.

 

— Avrupa ?ampiyonu olmandan dolay? ne hissediyorsun?

— Gerçekte ben çok güçlü hislerin etkisindeyim. Herkes zaferlerimden dolay? beni tebrik eder, benimle iftihar eder. Fakat elde etti?im zafer, öncelikle her zaman beni anlamaya ve bana destek olmaya çal??an annem ile babam?n ve en ba??ndan bana e?itim veren iyi antrenörüm Sergey Popenkov’un zaferidir.

Emin Sefershayev, K?r?m’a dönünce Dünya Güre? ?ampiyonu Rustem Kazakov taraf?ndan üstün ba?ar?s?ndan dolay? tebrik edildi.

Sergey Popenkov ve Emin Sefer?ayev

Emin Sefershayev, K?r?m'a dönünce Dünya Güre? ?ampiyonu Rustem Kazakov taraf?ndan üstün ba?ar?s?ndan dolay? tebrik edildi

Filipp Kad?rov,
Ukrayna Grekoromen Güre? Federasyonu Bas?n Merkezi

http://ru.borba.com.ua bilgilerinden yararland?

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня