Halk Cephesi A?l?k Grevi ?lan Ediyor

Post navigation

Halk Cephesi A?l?k Grevi ?lan Ediyor

13 May?s 2012’de K?r?m Tatar Halk Cephesi (KTHC), Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun kabul edilerek yürürlü?e girmesi talebinin Ukrayna ?ktidar? taraf?ndan görmezden gelinmesini protesto etme karar? alarak açl?k grevi ilan etti.

Halk Cephesi Açl?k Grevi ?lan Ediyor

Açl?k grevi karar?, Akmescit (Simferopol) ?ehrinde düzenlenen Halk Cephesi’nin Sonuç Konferans?nda al?nd?. K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?, K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne giren sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileri, Ukrayna ve K?r?m’?n çe?itli bölgelerinden gelen Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? Delegeleri, Sonuç Konferans?na kat?ld?lar.

 

Konferans kat?l?mc?lar?, K?r?m Tatar Halk Cephesi Yüretme Kurulu’nun raporunu görü?tükten sonra Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç ve K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilev’e telgraf metinleri, K?r?m Tatar Halk?na Ba?vuru ve K?r?m Tatar Halk Cephesi Sonuç Konferans? Karar? gibi üç belgeyi kabul ettiler.

 

 

 

 

 

MF Bas?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня