Norve?, Milli F?rka\’ya ??birli?i Teklif Etti

Post navigation

Norve?, Milli F?rka\’ya ??birli?i Teklif Etti

Norveç D??i?leri Bakanl???’ndan Milli Firka Ofisi’ne bir mektup ula?t?r?ld?

.

 

??te mektubun tam metni:

NorveçNORVEÇ KIRALLI?I DI???LER? BAKANLI?I

Kene? (Kurul) Ba?kan?
Sn. Vasvi ABDURA?MOV

 

Kr?lov Sok. No: 3/5
Akmescit ?ehri,
Ukrayna 95011

29 Haziran 2012

 

Norveç Ba?bakan? Jens Stoltenberg’e Ukrayna’da K?r?m Tatar Halk?n?n durumuna dikkat çeken mektubunuz için ?ükranlar?m? sunmaktay?m. Norveç Ba?bakan?, K?r?m Tatarlar?n?n haklar?n?n iadesi ve rehabilitasyonu sorunu hakk?nda oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olmakla birlikte mektubunuzda verilen bilgileri önemli bilgiler olarak de?erlendiriyor.

 

Bu ba?lamda o, AGIT bünyesinde Ulusal Az?nl?klar Yüksek Komiseri Mr. Knut Vollebaek’in belirtti?i halk?n?z?n durumu ile ilgili endi?elerinize büyük ehemmiyet veriyoruz.

 

Bildi?iniz gibi, Say?n Vollebaek, Ukrayna makamlar? ile bu konuda bir diyalog içine girmi?tir. Norveç, Yüksek Komiserli?i Ofisi’nin faaliyetlerini tamamen desteklemektedir.

 

Sayg?lar?m?zla,

Rusya, Avrasya ve Bölgesel ??birli?i Bölümü

Genel Müdür Yard?mc?s?

Stein Iversen,


Üst Düzey Dan??man

Birgit A. Kleven

Norveç D??i?leri Bakanl???'ndan Milli Firka Ofisi'ne bir mektup ula?t?r?ld?

MF-Inform

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня