Архив: 16.04.2012

Vandalizme Hay?r!!!

Öyle görünüyor ki, Alu?ta otobüs istasyonu arsas?nda bulunan Müslüman mezarlar? üzerindeki çat??ma ivme kazan?yor.   13 Nisan tarihinde «Kr?mavtotrans» ?irketinin yerel otobüs istasyonunda Alu?ta Ya?l?lar Kurulu’nun te?ebbüsüyle 100’den fazla ki?inin kat?ld??? toplu…