K?r?m Tatarlar?na KTMM kat?lmaks?z?n topraklar da??t?l?yor. Resimler

Post navigation

K?r?m Tatarlar?na KTMM kat?lmaks?z?n topraklar da??t?l?yor. Resimler

27 Mart 2013 tarihinde Akmescit (Simferopol) ?ehrinde K?r?m’da toprak sorununun çözümüne yönelik çok önemli bir olay ya?and?.

 

KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, saat 9.00’da K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu binas?nda Petrovskiye V?sot? isimli yerdeki Protesto Alan?n?n arsa edinme hakk?n? savunan 21 kat?l?mc?s?na arsa ay?rma kararlar?n? verdi.

KÖC Ba?bakan? Anatoliy Mogilyev, saat 9.00'da K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu binas?nda Petrovskiye V?sot? isimli yerdeki Protesto Alan?n?n arsa edinme hakk?n? savunan 21 kat?l?mc?s?na arsa ay?rma kararlar?n? verdi

27 Mart tarihinde saat 12.00’de Akmescit ?ehrinin Merkez Meydan?nda K?r?m’da yer alan Toprak Mücadelesi Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n yo?un kat?l?m?yla büyük bir toplant? gerçekle?tirildi. Toplant? kat?l?mc?lar?n?n ellerinde: «Biz Ukrayna Cumhurba?kan?’n?n inisiyatiflerini destekliyoruz», «?ktidar?n toprak sorununun çözülmesine yönelik inisiyatiflerini destekliyoruz», «Halk, «Sebat» ile birlikte ol! — toprak sahibi olursun!», «Sorunlar?n bar??ç?l çözümü — refah?n anahtar?d?r», «K?r?m Tatarlar?, bar?? ve istikrar yanl?s?d?rlar», «SEBAT! TOPRAK! HALK!» pankartlar? vard?.

 

Söz konusu toplant?da «Sebat» STK Yönetim Kurulu üyeleri olan Re?at Seydaliyev, Seydamet Gemeci, Faz?l Ibraimov, Dilâver Re?itov ve Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, Petrovskiye V?sot? isimli yerdeki Protesto Alan?n?n arsa sahibi olma hakk?n? savunan 78 kat?l?mc?s?na umut ve sevinç veren bir atmosfer içinde arsa ay?rma kararlar?n? verdiler.

 

Söz konusu geni? kat?l?ml? toplant?, «Sebat» Sivil Toplum Kurulu?u taraf?ndan düzenlenmi?tir.

 

27 Mart Petrovskiye V?sot? isimli yerde bulunan Protesto Alan?n?n K?r?m Tatar kesiminin toplamda 89 kat?l?mc?s? arsa sahibi oldu.

 

«Sebat» STK lideri Seydamet Gemeci’ye göre, bu etkinlikler toprak sorununun halk lehine çözülmesinin yeni dönemini ba?latt?.

K?r?m'da yer alan Toprak Mücadelesi Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n yo?un kat?l?m?yla gerçekle?tirilen büyük bir toplant?.

K?r?m'da yer alan Toprak Mücadelesi Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n yo?un kat?l?m?yla gerçekle?tirilen büyük bir toplant?.

K?r?m'da yer alan Toprak Mücadelesi Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n yo?un kat?l?m?yla gerçekle?tirilen büyük bir toplant?.

K?r?m'da yer alan Toprak Mücadelesi Protesto Alanlar? kat?l?mc?lar?n?n yo?un kat?l?m?yla gerçekle?tirilen büyük bir toplant?.

Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov, umut ve sevinç veren bir atmosfer içinde arsa ay?rma karar?n? veriyor.

En ya?l? Protesto Alan? kat?l?mc?s? arsa alma karar?n? al?rken

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня