?nver SEL: Kr?m Tatarlar? Qaraba? m?haribesinde Azerbaycan?n yan?ndad?r

Post navigation

?nver SEL: Kr?m Tatarlar? Qaraba? m?haribesinde Azerbaycan?n yan?ndad?r

Kr?m tatarlar? Qaraba??n i??aldan azad olunmas?n? v? Az?rbaycan?n ?razi bütövlüyünü tam ??kild? d?st?kl?yir.

Kr?m Tatar D?rn?kl?ri Federasiyas?n?n ba?qan? Ünver SelBu sözl?ri Gün.Az-a Ankaradan Kr?m Tatar D?rn?kl?ri Federasiyas?n?n ba?qan? Ünver Sel bildirib.

«Erm?nistan i??al? il? Qaraba?da genosid ya?an?l?b v? bu m?s?l?y? beyn?lxalq t??kilatlar t?r?find?n hüquqi qiym?t verilm?lidir. Çünki, Az?rbaycan?n haqlar? pozulub v? Erm?nistan Qaraba?da tör?diyi ?m?ll?r insanl?qdan k?nar, vandalizm ?lam?tl?rdir.

Bu gün Az?rbaycan?n haqlar? tam ??kild? b?rpa olunmal?d?r. Sabah müharib? ba?layarsa, kr?m tatalar? Az?rbaycan?n yan?ndad?r v? qarda? xalq?m?z?n haql? davas?n? d?st?kl?yirik. Sava?maq laz?md?rsa, ona da haz?r?q. Az?rbaycan öz ?anl? tarixini bir daha b?rpa edib, Erm?nistana laz?m? yeri göst?r?c?yi gün uzaqda deyil»,-dey? federasiya ba?qan? vur?ulay?b.

Elnur Eltürk, Gün.Az

http://gun.az/

Похожие материалы

Ретроспектива дня