S?rg?n, K?r?m Tatarlar?na 14,7 milyar dolar zarar getirdi

Post navigation

S?rg?n, K?r?m Tatarlar?na 14,7 milyar dolar zarar getirdi

Milli F?rka Kene? Ba?kan? Enver Kantemir Umerov, 1944 Sürgününün K?r?m Tatar Halk?n? 14,7 milyar dolarl?k hasara u?ratt???n? söyledi.


Sürgün, K?r?m Tatarlar?na 14,7 milyar dolar zarar getirdiK?r?m Tatar Halk?n?n soyk?r?m siyaseti ?artlar?nda ya?ad??? can kayb? sonucu verilen hasar 7,8 milyar dolara ç?kt?.

K?r?m Tatarlar?ndan zorla al?nan evlerin, mesken konutlar?n toplam maliyetinin 240 milyon dolar oldu?u, zorla al?nan ba?, bahçe ve arazilerin toplam maliyetinin 1.6 milyar dolar oldu?u, zorla al?nan evcil hayvanlar?n toplam maliyetinin 150 milyon dolar oldu?u hesapland?.

 

Ek olarak sürgün sonucu ki?isel mal kayb?n?n (ev e?yalar?, arabalar ve di?er ?eyler dahil olmak üzere) yaratt??? hasar?n toplam tutar? 17,6 milyon dolard?r.

Manevi tazminat?n miktar?n?n 4,9 milyar dolara ç?kt??? kaydedildi.

Enver Kantemir Umerov, bu rakamlar?n ön analiz sonucu elde edilen nihai rakamlar oldu?unun alt?n? çizdi.

 

Е-Крым bilgilerinden yararlan?ld?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня