Ramazan Bayram?n?z M?barek Olsun!

Post navigation

Ramazan Bayram?n?z M?barek Olsun!

Say?n dinda?lar?m?z ve sevgili karde?lerimiz!

 

Milli F?rka olarak, K?r?m Tatar Halk?n?n ve tüm Müslüman Ümmetinin Ramazan Ay?n?n sonuyla birlikte Yüce Allah’?n bunun mükafat? olarak bizlere hediye etti?i Ramazan Bayram?’n? tebrik ediyoruz.

 

Mübarek Ramazan Ay?, tüm günahlardan kaç?nmakla sevab? kazan?lan beden ve ruh temizli?i, iyi i?ler ve sadaka, inanç ve mukavemet testi, Allah’?n yaratt??? tüm canl?lara ?efkat ve merhamet ay?d?r.

Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun!

Bu mübarek ayda elde etti?iniz sevaplar?n daima yan?n?zda olmas?n?, tövbe edilen günahlar?n bir daha i?lenmemesini içtenlikle diliyoruz.

 

Ramazan Bayram?’n?n her bir ailede bar?? ve huzura, sevgi ve mutlulu?a vesile olmas?n? temenni ediyoruz.

 

Yüce Rabbimiz, bu bayram gününde tüm dualar?n?z?, hay?rl? niyetleriniz ve i?lerinizi kabul eylesin.

 

Mübarek Ramazan Ay?nda hepimizce kazan?lan manevi zenginliklerimiz kat kat arts?n.

 

Müslüman Ümmetinin huzur ve sevinç, mutluluk ve sa?l?k, ba?ar? ve refah içinde bulunmas?n? Cennab-? Hak’tan niyaz ediyoruz.

 

Yüce Allah, tuttu?umuz oruçlar? ve hay?r yolunda hizmetlerimizi kabul etsin!

 

Tüm mübarek dualar?m?z ve iyi dileklerimiz gerçekle?sin!

 

Tanr?, hepimize iki dünya mutlulu?u versin!

 

Tüm Dünyada ve mübarek K?r?m’?m?zda refah, bar?? ve huzur olsun!

 

Oraza Bayram?n?z Mübarek Olsun!

 

Milli F?rka

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня