KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, bir daha ha?l?la?t?r?ld?

Post navigation

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, bir daha ha?l?la?t?r?ld?

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev ve ona ba?l? olan üç KTMM fonksiyoneri: Zair Smedlayev, Ali Hamzin ve Riza ?evkiyev, 16 Mart 2013’te Wroclaw (Polonya) ?ehrinde Mücadele Eden Dayan??ma Haçlar? ile ödüllendiler. Söz konusu olay hakk?nda bilgi KTMM’nin resmi web sitesinde yay?nland?.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, bir daha haçl?la?t?r?ld?KTMM’liler, Stalin’in do?um gününe adanm?? sergiyi da??tmalar?ndan ve sergilenen nesneler üzerine nazilerin amblemi olan gamal? haç? çizmelerinden dolay? haçla ödüllendirilmi?tirler.

KTMM’liler, Mücadele Eden Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Kornel Moravetskiy taraf?ndan haçl?la?t?r?ld?lar.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, ödüllendikten sonra «yüksek ödülleri ile onurland?klar? için» Mücadele Eden Dayan??ma Derne?i Ba?kanl???na ?ükranlar?n? sundu.

M. Cemilev ve K. Moravetskiy, ödüllendirme töreninden sonra KTMM ve Mücadele Eden Dayan??ma Derne?i aras?ndaki i?birli?ini geni?letme ve sürekli bilgi de?i?imi konulu bir ortak bildirgeyi imzalad?lar.

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev ve ona ba?l? olan üç KTMM fonksiyoneri: Ali Hamzin ve Riza ?evkiyev, 16 Mart 2013'te Wroclaw (Polonya) ?ehrinde Mücadele Eden Dayan??ma Haçlar? ile ödüllendiler

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня