?nver Sel ve Vefa ?brahim Arac? 3.K?r?m Tatar Milli Toplant?s?\’na davet edildiler

Post navigation

?nver Sel ve Vefa ?brahim Arac? 3.K?r?m Tatar Milli Toplant?s?\’na davet edildiler

24 Mart 2013 tarihinde saat 13:00’te Akmescit (Simferopol) ?ehrinde 3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s? yap?lacakt?r.

 

Milliy FirqaK?r?m Tatar Milli Hareketi Gazileri, K?r?m Tatar Halk Cephesi ve K?r?m Tatar toplulu?u, söz konusu geni? kat?l?ml? milli toplant?da Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu’nun Ukrayna Hükümetinin üst düzeyinde yap?lmas? gereken görevlerini belirtecektir.

 

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel ve  K?r?m Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Vefa ?brahim Arac?, 3. K?r?m Tatar Milli Toplant?s?’na davet edildi.

 

Ünver Sel'e davetiye

Vefa ?brahim Arac?'ya davetiye

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня