O G?nler…

Post navigation

O G?nler…

«O Günler…» ?ark?s?n?n yaz?l?? tarihi derin semboliktir.

 

2011 y?l?n?n matem toplant?s?nda Refat Çaylak’?n ?iir kitab? müzik yazar? Enver Emirov’un eline dü?tü.

«A??r Künler» (Zor Günler) adl? içeri?i derin, ?ekli basit olan çok müzik bir ?iir bestecini çok heyecanland?rd?. Birden bu ?iiri bestelemeyi amaç edindi.

Eser haz?r olunca Enver Emirov, Zarema ve Halisa Ablayeva’lara ?ark?y? beraber söylemeyi teklif etti.

Zarema ve Halisa Ablayeva'lar

Yazar ve sanatç?lar ?ark? temas?n?n önemini dikkate alarak bunun kolay bir i? olmad???n? iyi anlard?lar.

Zarema ve Halisa «O Günler» ?ark?s?n? yaln?z söylemediler — Onlar onu yüre?i ve ruhundan geçirerek halk?m?z?n hayat?ndaki ac?lar? hissettiler. Bu yüzden bu ?ark?y? dinledikçe etkilenen insanlar, erkekler bile gözya?? dökmekten kaç?nam?yorlar.

«O Günler» ?ark?s? — K?r?m Tatarlar?n?n ans?z?n zorla ayr?ld?klar? Anavatanlar?na tükenmez hasretlerinin ifadesidir. Bu sonsuz, hiç bitmeyen s?k?nt?lara u?rat?lan K?r?m Tatar Halk?n?n ac?s?d?r.

«O Günler» ?ark?s? — yabanc? ülkelerde can verenlere ithaft?r.

«O Günler» ?ark?s? — hat?ra ?ark?s?d?r…

 

 

 

O Künler…

 

Aradan çoq y?llar keçse de,
Ba?r?mda tehlüke-telâ?.
O künler hatr?ma kelgende,
Közümden hep tamlay közya?.

Ba?lama:
O künler ba??ma tü?kende,
Kiçkene bir bala edim.
O a??r, qanl? q?rq dörtte
Yollarn? toldurd? yetim.

 

Çeki?tik aç-ç?plaq, ev-barqs?z,
Vagonlar içinde azap çektik.
Qald?q biz anas?z-babas?z,
Bir qap?m ötmek dep, öldik…

 

Ba?lama:
O künler ba??ma tü?kende,
Kiçkene bir bala edim.
O a??r, qanl? q?rq dörtte
Yollarn? toldurd? yetim.

 

Refat Çaylaq

 

 

«O Günler…» ?ark?s?n? indirin:

MP3 ses kayd?, 14 MB — http://ktnf.org.ua/okunler.mp3

FLV 240 format?nda video, 14 MB — http://ktnf.org.ua/okunler240.flv

FLV 360 format?nda video, 21 MB — http://ktnf.org.ua/okunler360.flv

MP4 360 format?nda video, 20 MB — http://ktnf.org.ua/okunler360.mp4

WebM 360 format?nda video, 25 MB — http://ktnf.org.ua/okunler360.webm

 

 

MF-Inform

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня