Hizb-ut Tahrir, Kiev iktidar?n?n taraf?nda m? sava??yor?

Post navigation

Hizb-ut Tahrir, Kiev iktidar?n?n taraf?nda m? sava??yor?

Suriye’de sava?t?ktan sonra Ukrayna’ya dönen 300’e yak?n radikal militan, Ukrayna’n?n Güney — Do?u’sunda cezaland?r?c?lar?n saflar?nda sava??yorlar. Rusya Genelkurmay?ndan bir kayna??n verdi?i bilgiye göre Hizb-ut Tahrir militanlar? söz konusudur.


Hizb-ut Tahrir, Kiev iktidar?n?n taraf?nda m? sava??yor?Siyasi analist Anatoly Nesmeyan’a konuyla ilgili yapt??? konu?mada ?unlar? söyledi: «K?r?m olaylar? s?ras?nda hizbutlar Ukrayna’ya geri döndürülmeye çabaland?, fakat bu olaylar?n çok h?zl? ve acele bir ?ekilde geli?mesinden dolay? bu grubun tam potansiyeli kullan?lamad?».

Eksper: «Suriye’den dönen hizbutlarla ilgili ayr? bilgiler Kiev’de Maydan çat??malar? s?ras?nda yay?lmaya çal???ld?, ancak onlar «kas?tl? bilgi» olarak ba?tan sav?ld?.» — diye belirtti.

 

Kaynak: http://www.kapital.by

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня