KTMM y?netimi taraf?ndan g?revlendirilen yetkili tutukland?

Post navigation

KTMM y?netimi taraf?ndan g?revlendirilen yetkili tutukland?

KTMM’nin önerisi üzerine K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?daresi Ba?kan? olarak görevlendirilen yetkili memur tutukland?.

 

KTMM'nin önerisi üzerine K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?daresi Ba?kan? olarak görevlendirilen yetkili memur tutukland?Kanun uygulay?c?lar?, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Suda Kurtarma Servisi Ba?kan Yard?mc?s? Yuriy Bazarbayev’i büyük ölçekli doland?r?c?l?k yapt??? iddias? ile tutuklad?lar.

 

K?r?m Özerk Cumhuriyeti ?çi?leri Bakanl??? ?daresi Toplumla ?li?kiler Sektörü’nün verdi?i bilgiye göre: «Yuriy Bazarbayev, 2009-2010 y?llar?nda K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?daresi Ba?kan? olarak çal??t??? sürede vatanda?lar?n?n güvenini sömürerek onlar?n 200.000 Ukrayna Grivnas?’ndan fazla tutar?ndaki fonlar?n? ele geçirdi. Bu fonlar konutun verilmesine muhtaç vatanda?lar?n Sürgün Edilen Vatanda?lar?n Yerle?meleri ve Sosyo-Kültürel Geli?imlerine Yönelik Program gere?ince in?a edilen konutlarda ya?amalar?n? sa?lama amaçl?yd?lar».

 

?u anda KÖC milis yetkilileri görevlinin yasad??? eylemlerinden zarar görenleri belirlemektedirler.

 

Kaynak: http://www.kianews.com.ua

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня