?tibar? baltalayan cinayet

Post navigation

?tibar? baltalayan cinayet

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in o?lu Hayser Cemilev, bir adam? öldürdü. Cinayet Mustafa Cemilev’in evinde gerçekle?tirildi.

 

?tibar? baltalayan cinayetKatledilen Fevzi Edemov, Mustafa Cemilev’in evinde bir koruma görevlisi olarak çal??t?.

 

At?? KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in evinin penceresinden yap?ld?. Fevzi Edemov kur?unla kafas?ndan vuruldu. «15 Dakika» sitesi ve ATR televizyon kanal?, konuyla ilgili bilgi verdi.

 

Ukrayna ?çi?leri Bakanl??? K?r?m Genel Müdürlü?ü Ba?kan? Mihail Slepanev, brifing verdi?i s?rada Hayser Cemilev’in tutuklanarak cezaevine konuldu?unu söyledi. ?çi?leri Bakanl???’na göre at?? av tüfe?i ile yap?ld?. Suikast silah?n?n kime ait oldu?u hala bilinmemektedir. Silah kolluk kuvvetlerince ele geçirildi.

Mihail Slepanev, ek olarak cinayetin Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. maddesinin birinci bölümüne göre kasten öldürme olarak nitelendirildi?ini ve 7 y?ldan ba?lay?p 15 y?la varan hapis cezas? verilmesini öngördü?ünü söyledi.

 

Hayser Cemilev, suçunu kabul etti. O, tutukland???nda kolluk kuvvetlerine mukavemet göstermedi.

32 ya??ndaki Hayser Cemilev cezaevine konuldu. Bahçesaray ?ehir Mahkemesi, Hayser Cemilev’e kar?? önlem alacakt?r.

Soru?turma faaliyetleri savc?l?k yönetiminde yürütülmektedir.

Öldürülen Fevzi Edemov 44 ya??ndayd?. Onun e?i ve çocu?u, kocas?z ve babas?z kald?lar. Edemov’lar ailesi, Bahçesaray ?lçesine ba?l? Tenistoye (Qal?mtay) köyünde ya?amaktad?r.

 

 

Kaynak: http://15minut.org/

http://atr.ua/

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня