Bah?t Rustemov: Kazaklar ve K?r?m Tatarlar? — karde? T?rk halklar?d?r

Post navigation

Bah?t Rustemov: Kazaklar ve K?r?m Tatarlar? — karde? T?rk halklar?d?r

1 Eylül 2012 tarihinde Akmescit (Simferopol) ?ehrinde Kazak yazar? Bah?thoj? Rustemov’un K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri ile tan??ma toplant?s? yap?ld?.

 

Bah?thoja Rustemov - ekonomist, Kazak yazar?, gazeteci, uluslararas? yazar, tarihçi, ilahiyatç?, çevirmen, müzisyen ve ?airBah?t Beyin iste?i üzerine toplant? Milli F?rka Kene?i (Kurulu) taraf?ndan düzenlendi.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve Sivil Toplum Kurulu?lar?n?n temsilcileri Kazak yazar?yla görü?meye kat?ld?.

 

Bah?t Rustemov, Kazakistan’?n devlet olarak kalk?nmas? ve geli?mesi, Kazakistan vatanda?lar? olan K?r?m Tatarlar?n?n kaderleri ve kendisinin yazarl?k yolu ve tecrübeleri ile ilgili konu?tu.

 

Etkinli?in bitiminde Kazak yazar? ve Milli F?rka yöneticileri Kazak ve K?r?m Tatar halklar?n?n karde?li?inin bir alâmeti olarak milli giyim mübadelesinde bulundular.

 

Bah?t Bey, yazar olarak http://milli-firka.org Bilgi-Analitik ?nternet Portal?n?n yazarlar? olan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Enver A?a AMETOV ve site analiz bölümü editörü Rinat ?AYMARDANOV’un çal??malar?na yüksek de?er vererek hediyelerini sundu.

 

Toplant? videosunu dikkatinize sunmaktay?z:

 

 

ÖZET:

Bah?thoja Rustemov (Bah?t Rustemov; 21 Aral?k 1952 Özbekistan do?umlu) — ekonomist, Kazak yazar?, gazeteci, uluslararas? yazar, tarihçi, ilahiyatç?, çevirmen, müzisyen ve ?air.

SSCB Gazeteciler Birli?i ve Kazakistan Gazeteciler Birli?i Üyesi.
Ukrayna Yazarlar Birli?i nezdinde «Писатель в Интернет-пространстве» («?nternet Uzay?nda Yazar») Stüdyosu Üyesi.
Uluslararas? «Поэзия-2012» («?iiriyet-2012») Organizasyon Komitesi Üyesi.
Kazakistan’da çe?itli medyalardaki yay?n kurullar?n?n üyesi.
Dünya Türkleri Asamblesi Üyesi.
«Kazakistan- Küba» Dostluk Cemiyeti Ba?kan Yard?mc?s?.
Kazakistan’?n tan?nm?? sivil toplum ve uluslararas? aktivisti.

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня