K?r?m Tatar Dili, Novoalekseyevka kent tipindeki kasabas?nda b?lgesel dil stat?s?ne sahip oldu

Post navigation

K?r?m Tatar Dili, Novoalekseyevka kent tipindeki kasabas?nda b?lgesel dil stat?s?ne sahip oldu

Herson ?li’nin Geniçesk ?lçesine ba?l? Novoalekseyevka Kent Tipindeki Kasabas? Belediye Meclis üyeleri, Cuma günü 19 Nisan 2013 tarihinde K?r?m Tatar Diline bölgesel dil statüsünün verilmesi karar? ald?lar. УКРИНФОРМ (UKRINFORM) muhabiri, Geniçesk ?lçesel Devlet ?daresince bu konuyla ilgili bilgilendirildi.

K?r?m Tatar Dili, Novoalekseyevka kentsel kasabas?nda bölgesel dil statüsüne sahip olduGeniçesk ?lçesel Devlet ?daresi’ne göre: «Novoalekseevka Kent Tipindeki Kasabas? Belediye Meclisi, 19 Nisan’da Novoalekseyevka Kent Tipindeki Kasabas? Belediye Meclisi yönetimindeki topraklarda K?r?m Tatar Diline bölgesel dil statüsü verme karar? ald?. Novoalekseyevka Kent Tipindeki Kasabas? Belediye Meclisi’nin 30 üyesinden 18’i söz konusu karara oy deste?inde bulundu, 2’si kar?? oy verdi.»

Bas?n Servisinin verdi?i bilgiye göre, Novoalekseyevka kasabas? nüfusunun % 30’dan fazlas?n? olu?turan K?r?m Tatarlar?n? Novoalekseyevka Kentsel Kasabas? Belediye Meclisi’nin 5 üyesi temsil etmektedir.

2001 nüfus say?m?na göre, 10 binden fazla nüfuslu Novoalekseyevka kasabas?nda 1.8 bin K?r?m Tatar? ya?amakd?r.

 

Herson ?li’nde Rus dilinin daha önce bölgesel dil statüsü edindi?i bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.ukrinform.ua/

 

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня