KTMM, B?lgeler Partisi yarar?na ajitasyon yap?yor

Post navigation

KTMM, B?lgeler Partisi yarar?na ajitasyon yap?yor

Bölgeler Partisi taraf?ndan K?r?m’?n 7 say?l? ço?unlukçu sistemdeki seçim bölgesinden (Alu?ta, Yalta) gösterilen milletvekili aday?, Yalta eski Belediye Ba?kan? Sergey Brayko, bölgesel KTMM taraf?ndan desteklenmektedir.

 

Yalta KTMM'nin ba?kan? Useyin ÇapuhYalta KTMM’nin ba?kan? Useyin Çapuh «Крым.Комментарии» sitesini bu konuda bilgilendirdi. «Yalta KTMM kimi destekler?» — denen soruyu Useyin Çapuh: «Sergey Borisoviç Brayko’y? destekleyece?iz» — diye cevaplad?.

 

Ona göre, Brayko’nun yerel KTMM ile yapt??? görü?me s?ras?nda Yalta eski Belediye Ba?kan?, seçimi kazand??? takdirde K?r?m Tatarlar?n?n toprak sorununun çözümüne destek sa?layaca??n? söz verdi. Yalta KTMM ba?kan? ek olarak: «?imdi herkes iyi, herkes iyi konu?malarda bulunur,» — diye söyledi. Ayn? zamanda o, Birle?ik Muhalefet — «Batkivsçina»dan aday gösterilen Yuriy Formus ile ?imdiye kadar görü?ülmedi?ini belirtti.

 

Önceden bildirildi?i gibi, K?r?m’da KTMM Birle?ik Muhalefet’le paralel olarak iki aday?n? gösterdi. Böylece, 2 say?l? seçim bölgesinden Nariman Celalov, 10 say?l? seçim bölgesinden ise Ahtem Çiygöz aday gösterildiler. Birle?ik Muhalefet’in K?r?m’daki seçim karargah? ba?kan? Andrey Sençenko bu yüzden keskin ele?tirilerde bulundu.

K?r?m Parlamentosu Milletvekili Rustam Tem?rgaliyev’in verdi?i bilgiye göre, K?r?m Yüksek Radas? seçiminde de Bölgeler Partisi’nin gösterdi?i aday Lenin ?lçesi’nde KTMM’nce desteklendi. Daha sonra bu bilgi yerel KTMM taraf?ndan yalanlanmaya çal???ld?.

Kaynak: http://crimea.comments.ua

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня