Mustafa Cemilev\’in patronu Arseniy Yatsen?k\’?n Mustafa Cemilev hakk?nda s?zleri

Post navigation

Mustafa Cemilev\’in patronu Arseniy Yatsen?k\’?n Mustafa Cemilev hakk?nda s?zleri

Arseniy Yatsenük dedi:

 

— Leonid Kuçma, bütün K?r?m Tatarlar?n?n tekelini bir insan?n elinde bulundurdu

 

Mustafa Cemilev'in patronu Arseniy Yatsenük'ün Mustafa Cemilev hakk?nda sözleriSadece bu yüzden Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Konseyi kuruldu, bizce ise söz konusu konseye KTMM denilebilir.

 

Asl?nda o, bu adam ile do?rudan temas yoluyla bütün K?r?m’? kontrol etti?ini dü?ünürdü.

 

Ama Kuçma’n?n dü?ündü?ü ?ey zaten ortada yoktu.

 

K?r?m Tatar sorununun çözülmeye çal???ld???n?n imitasyonu vard?.

 

 

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня