?ubarov ba?kanl???ndaki Kurultay-Ruh fraksiyonu b?l?nmeye do?ru gitmektedir

Post navigation

?ubarov ba?kanl???ndaki Kurultay-Ruh fraksiyonu b?l?nmeye do?ru gitmektedir

K?r?m Yüksek Radas?’ndaki (K?r?m Parlamentosu) «Kurultay-Ruh» fraksiyonu milletvekili Enver Abduraimov, KTMM’nin iktidara muhaliflik yapmas?n? ele?tirerek Bölgeler Partisi’ne duydu?u sempatiyi dile getirdi.

 

Enver AbduraimovEnver Abduraimov «Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») gazetesine verdi?i demeçte ?öyle demi?: «Ben yap?c? çal??malardan yanay?m…

 

Bugün iktidar?n yard?m? olmaks?z?n istenilen sosyo-ekonomik düzeyde insanlara yard?m etmek imkans?zd?r. Biz muhalefet konumunda olsak hiçbir politik güç bize yard?m etmez.»

 

KTMM ba?kan yard?mc?s? Refat Çubarov ba?kanl???ndaki «Kurultay-Ruh» fraksiyonu be? ki?iden olu?ur.

Kaynak: http://reeana.com

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня