18 Ekim\’de Hepimiz Mitinge Gidelim!

Post navigation

18 Ekim\’de Hepimiz Mitinge Gidelim!

18 Ekim’de hepimiz mitinge kat?lal?m! Haklar?m?z? savunal?m!

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi, 18 Ekim 2012’de saat 11.00 ‘de Akmescit (Simferopol) ?ehri

Merkez Meydan?’nda
2. OLA?ANÜSTÜ KIRIM TATAR M?LL? TOPLANTISI’n?
düzenleyecektir

2. OLA?ANÜSTÜ KIRIM TATAR M?LL? TOPLANTISI

Toplant?n?n gündemi:

 

— K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin kurulu?unun 91. y?ldönümü konusu;


— K?r?m Tatar Halk?n?n yasal haklar?n?n iadesi konusu;


— Ukrayna’da K?r?m Tatarlar?n?n haklar?na kavu?mas? ve sosyal aç?dan korunmas? konusu.

 

Milletta?! Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s? kat?l?mc?s? ol!

Sözde de?il, uygulamada kendi haklar?n? savunmaya, çocuklar?n?n, ailelerinin, halk?n?n mutlu gelece?inin temelini atmaya haz?r ol! Milli Toplant?ya kat?l!

 

HAKLARIMIZ U?RUNA MÜCADELELER VERMED???M?Z TAKD?RDE
H?Ç K?MSE B?ZE YASAL HAKLARIMIZI GER? VERMEYECEKT?R

 

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня