Архив: 02.01.2012

Al?aklar ve ?irinler — 1

Bahis konusu:Kim bu insanlara nas?l davranacaklar?n? g?sterdi? (Kurultayda konu?ulmaz konular ?zerine m?lahazalar)

Al?aklar ve ?irinler — 4

Bahis konusu: Milli Meclis kararlar? veya Milli Hareketimizin tiksindirici ?eyleri ve g?zellikleri

Ретроспектива дня