K?r?m Tatar Dilinin Zorunlu ??retilmesi ?artt?r

Post navigation

K?r?m Tatar Dilinin Zorunlu ??retilmesi ?artt?r

Alu?ta K?r?m Tatar Ya?l?lar? Konseyi, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Ba?kan? Anatoliy Mogilev’e ve KÖC Yüksek Kurulu Ba?kan? Vladimir Konstantinov’a K?r?m’?n tüm okul öncesi, orta ve yüksek e?itim kurumlar?nda K?r?m Tatar Dilinin bölgesel dil olarak mecburen kullan?lmas?na yönelik tüm gerekli kararlar?n al?nmas? ricas?nda bulundu.

 

K?r?m Tatar Dilinin Zorunlu Ö?retilmesi ?artt?rK?r?m Tatar ya?l?lar?n?n ricas?n? içeren mektupta belirtildi?i gibi K?r?m Tatar Dilinin 03.07.2012 Tarihli ve 5029-VI Say?l? Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu gere?ince K?r?m’da bölgesel bir dil oldu?undan dolay? K?r?m Tatarca hükümet kurulu?lar?n?n, yerel yönetimlerin, savc?l???n, polisin, mahkemenin çal??malar?nda ve K?r?m Özerk Cumhuriyeti’ndeki toplumsal hayat?n her alan?nda, devlet ve toplumsal e?itim kurumlar?nda Ukrayna ve Rus dilleriyle birlikte kullan?lmal?d?r.

Söz konusu Ukrayna Kanununa göre devlet kurumlar?, yerel yönetimler ve kamu hizmetleri çal??anlar? K?r?m’?n bölgesel dillerini bilmeye ve kullanmaya mecburdurlar.

Mektup yazarlar?na göre dili bilmek ve kullanmak için onu ö?renmelidir. K?r?m Tatar Dilinin söz konusu Ukrayna Kanunu gere?ince kullan?lmas?nda sorun ya?anmamas? için K?r?m Özerk Cumhuriyeti’ndeki tüm e?itim kurumlar?nda K?r?m Tatar Dilinin zorunlu ö?retilmesi ?artt?r.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня