KTMM ba?kan? Cemilev, Erdo?an\’? K?r?m Tatarlar?na yard?mc? olmamaya ?a??rd?

Post navigation

KTMM ba?kan? Cemilev, Erdo?an\’? K?r?m Tatarlar?na yard?mc? olmamaya ?a??rd?

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, 2012 y?l? Kas?m ay?n?n ikinci yar?s?nda a?lamakl? bir ?ekilde Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an’dan yard?m istedi.

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, 2012 y?l? Kas?m ay?n?n ikinci yar?s?nda a?lamakl? bir ?ekilde Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an'dan yard?m istediBu ba?lamda o, KTMM’nin kurtulu?u için Türkiye Cumhuriyeti’nin Ukrayna ile nas?l ili?kiler kurmas? gerekti?i konusundaki önerilerini içeren bir mektubu Ankara’ya gönderdi.

 

Söz konusu bilgiler, Türkiyede’ki http://www.guncelmeydan.com. internet kayna??ndan yararlan?larak al?nm??t?r.

 

Mektubun tam metnini dikkatinize sunmaktay?z:

 

 

 

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, 2012 y?l? Kas?m ay?n?n ikinci yar?s?nda a?lamakl? bir ?ekilde Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an'dan yard?m istedi

KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, 2012 y?l? Kas?m ay?n?n ikinci yar?s?nda a?lamakl? bir ?ekilde Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an'dan yard?m istedi

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня