K?r?m Tatarlar?na topraklar nas?l tahsis edilir

Post navigation

K?r?m Tatarlar?na topraklar nas?l tahsis edilir

7 ?ubat 2014’te KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’nde arsa sahibi olma hakk?n? savunan protesto alan?nlar?n?n kat?l?mc?lar?na arsa ay?rma kararlar? verildi.

K?r?m Tatarlar?na topraklar nas?l tahsis edilir

«Sebat» STK Yönetim Kurulu üyeleri olan Seydamet Gemeci’nin, Faz?l ?braimov’un, Dilâver Re?itov’un kat?ld??? söz konusu etkinlik, KÖC Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi Ba?kan? Refat Kencaliyev’in ba?kanl???nda gerçekle?tirildi.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? ve «Sebat» STK Yönetim Kurulu Üyesi Faz?l A?a ?braimov, 15 ?ubat 2014’te K?r?m Devlet Teleradyo Kampanyas? K?r?m Tatarca Yay?n Bölümü’nün «Netice» adl? program?na kat?larak 2014’te K?r?m Tatarlar?na topram da??tma perspektifleri ile ilgili konu?tu:

 

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня